Advocaat en mediator

Advocatuur

Als advocaat staan wij u individueel/eenzijdig bij en proberen wij in eerste instantie in overleg met uw partner en zijn/haar advocaat een oplossing te vinden. Als er geen overleg mogelijk is, staan wij u bij in een procedure bij de rechtbank. Heeft u al een advocaat, dan kunt u ons ook...

Lees meer

Mediation

Als mediator staan wij beide (ex-)partners tegelijk bij. Wij zijn advocaat-mediator. Als de mediation eindigt met een getekend convenant en ouderschapsplan, dienen wij zelf als advocaat voor u het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in. Wij staan allereerst stil bij zowel de huidige relatie- en communicatiepatronen als de toekomstige en nog vorm te geven verhouding tussen (ex-)partners. Verschillen in inzicht of conflicten worden...

Lees meer

Overlegscheiding

In een overlegscheiding (''collaborative divorce'') hebben beide partners ieder een eigen advocaat, maar wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten van mediation. Dit betekent direct overleg met elkaar aan tafel. Alle betrokkenen tekenen een overeenkomst, waarin zij afspreken dat als het overleg niet tot resultaat leidt, het team wordt ontbonden. De cliënten zullen...

Lees meer

Forensische mediation

In het geval van het Deskundigenbericht met toepassing van mediation (''forensische mediation'') worden wij benoemd als deskundige door de rechter in hele complexe scheidingszaken, die aanhangig zijn bij de rechtbank of het gerechtshof. Het gaat in die situaties bijvoorbeeld om geschillen over het ouderschap bij of na scheiding of om lastige financiële geschillen, zoals waardering...

Lees meer

Opleiding en training

Naast ons werk als advocaat en mediator geven wij regelmatig lezingen en zijn wij docent/trainer. Brigitte is coördinator van de Mediationopleiding van en docent/trainer bij de vFAS. Martine is docent ADR (Alternative Dispute Resolution) bij de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en docent bij SSR (training en studiecentrum voor de rechterlijke macht)....

Lees meer

Wij helpen u graag

Over Martine en Brigitte

"Verdiepen zich in de klant, gaan er voor en staan er voor."

''Vakmensen die weten waar het écht over gaat bij complexe...

Lees meer

Haar authenticiteit en integriteit hebben ons geraakt

"Haar authenticiteit en integriteit hebben ons geraakt"

''We kwamen bij Martine terecht via een vriendin die een...

Lees meer

Over Brigitte als mediator

"In een extreem heftige tijd is het heel fijn dat je een onpartijdig iemand hebt, die meedenkt"

''Ik ben heel dankbaar voor de manier waarop Brigitte ons...

Lees meer

Over Martine als advocaat

"Scherp, alert, zeer doortastend en verbaal ontzettend sterk"

"Het besluit nemen om te scheiden is per definitie een...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat

"In dit soort situaties wil je het gevoel hebben dat je blindelings op je advocaat kunt vertrouwen."

''Ik vond het heel fijn dat Brigitte niet voorgeeft alleen...

Lees meer

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22