Advocatuur

Gaat u samen met uw (aanstaande ex-) partner naar één advocaat/mediator  of kiest u ieder afzonderlijk voor een eigen advocaat?  Als u kiest voor ieder een eigen advocaat, dan staan wij u individueel/eenzijdig bij en behartigen wij uw belangen. Heeft u al een advocaat, dan kunt u ons ook vragen om u beide bij te staan als mediator of om een second opinion. Een advies kan dus ook kortdurend en eenmalig zijn.

Eerst proberen wij als advocaat in overleg met uw partner en zijn/haar advocaat een oplossing te vinden. Als er geen overleg mogelijk is, staan wij u bij in een procedure bij de rechtbank. Wij helpen u door het proces heen, houden rekening met uw belangen en zorgen ervoor dat alle belangrijke onderwerpen zoals het proces van echtscheiding, het ouderschap, alimentatie, bezittingen en schulden en pensioenen aan de orde komen.

Wij verwijzen u naar de aanbevelingen van cliënten zodat u een goede indruk krijgt waar wij voor staan en onze specifieke werkwijze. Voor een voorbeeld waarbij wij als advocaat een cliënt hebben bij gestaan klik hier.

Brigitte Chin-A-Fat en Martine de Voort hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten Personen- en Familierecht als rechtsgebied geregistreerd. Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied. Onder Personen- en Familierecht vallen bijvoorbeeld: echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, collaborative divorce, ouderschap en erkenning en mediation.

Hieronder beschrijven wij een stappenplan, dat u een houvast kan geven bij het regelen van een (echt)scheiding.

Stap 1: Scheidingsmelding

Vaak is een scheiding een periode vol zorgen en onzekerheid. Een scheiding is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis is. Dat geldt voor u en ook voor uw kinderen. Als u na de scheidingsmelding met elkaar in gesprek blijft, dan voorkomt dat later veel problemen. Zoek daarbij zo snel mogelijk hulp. Wij kunnen u helpen met de zakelijke kant, maar ook met de emotionele fase. In deze fase krijgen het verloop van de relatie aandacht, de scheidingsmelding en de wijze waarop u met elkaar communiceert. Vaak is het nodig om in de communicatie enige verbetering te brengen, zeker als het gaat om het ouderschap.

Stap 2: Gespecialiseerde hulp

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter en alleen advocaten mogen een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Bij mediation kiest u bij ons kantoor samen voor de begeleiding van één advocaat-scheidingsmediator. U hoeft dus voor het indienen van het verzoekschrift en controleren van het echtscheidingsconvenant geen aparte advocaat in te schakelen (in tegenstelling tot de mediators die geen advocaat zijn). Wij kunnen u begeleiden als (overlegscheidings)advocaat of als mediator of worden door de rechter als mediator of als deskundige of bijzonder curator voor de kinderen benoemd. 

Stap 3: Persoonlijke gegevens

Om te kunnen scheiden heeft u allereerst de persoonlijke gegevens van u en uw partner en eventuele kinderen alsmede de BSN-nummers nodig. Noteer ook de gegevens van het huwelijk, zoals trouwdatum en -plaats. Kijk na of u een akte van de huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen. Is die akte er niet, dan bent u (normaal gesproken) getrouwd in gemeenschap van goederen.
Dit geldt ook voor ontbindingen van geregistreerde partnerschappen. De wet over de gemeenschap van goederen is per 1 januari 2018 veranderd. Over deze veranderingen kunnen wij u vanzelfsprekend informeren.

Bent u samenwonend, dan lopen wij met u uw samenlevingscontract na. Een gang naar de rechter is dan niet nodig.

Stap 4: Bezittingen en schulden

Wij kijken met u naar uw toekomstperspectief: krijg voor uzelf duidelijk hoe u uw leven (en dat van uw kinderen) in de toekomst wenst in te richten en wat daarvoor aan financiële middelen nodig is. De opties nemen wij aan de hand van de wettelijke maatstaven met u door. Wij informeren u natuurlijk over uw rechten en plichten, eventueel met behulp van derden (zoals een accountant of fiscalist).

Maak een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden van u en uw partner en verzamel de bewijsstukken hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het eigendomsbewijs van uw huis en de notariële hypotheekakte en aan andere financiële stukken, zoals als de jaarrekeningen van uw onderneming, kapitaalverzekeringen, lijfrentepolissen, beleggingen, bankafschriften (van spaar- en bankrekeningen) en de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren. Verder van belang zijn bijvoorbeeld de gegevens van motorvoertuig(en) en een inboedellijst. 


Stap 5: Alimentatie

Is er sprake van kinderalimentatie of partneralimentatie? Daarvoor is het belangrijk dat u bewijsstukken van het inkomen, zoals jaaropgaven, loonstroken, jaarrekeningen, aangiften -en aanslagen inkomstenbelasting en de vaste lasten, zoals woonlasten en ziektekosten van u en uw partner verzamelt. Dit is ook het moment om na te denken over de toekomstige woonplannen en de financiële gevolgen hiervan: wilt u een huis kopen of juist huren? Wilt u misschien uw partner uitkopen, zodat u de eigen woning op naam krijgt?


Stap 6: Pensioen

Een scheiding kan ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Om dat te kunnen bepalen, zijn bewijsstukken nodig van alle door u en uw partner opgebouwde pensioenaanspraken. Heeft u bij meer werkgevers gewerkt? Dan heeft u soms bij meer pensioenverzekeraars pensioen opgebouwd. Wat zijn uw pensioenvoorzieningen als directeur-grootaandeelhouder van een onderneming?

Stap 7: Ouderschapsplan

Aan de kinderen vertellen dat u gaat scheiden, is vaak moeilijk en verdrietig. Breng deze boodschap bij voorkeur samen met uw (ex-)partner. Voor een kind is het van groot belang om niet tussen de ouders in te komen staan. Het is belangrijk en zelfs wettelijk verplicht om uw (met name oudere) kinderen te raadplegen in de scheiding. Het is belangrijk dat gesprekken hierover op een zorgvuldige manier met de kinderen worden gevoerd. Op die manier krijgen zij een passende rol in het proces. Het gaat dan vooral om afspraken waar zij direct zelf mee te maken krijgen. Dat betekent niet dat u als ouders verplicht bent om altijd hun voorkeur te volgen, maar wel dat u met uw kinderen praat en rekening met hen houdt. U en uw partner zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken. Dit ouderschapsplan wordt samen met het verzoekschrift tot scheiding bij de rechtbank ingediend. In dit plan legt u samen onder meer afspraken vast over:

  • de manier waarop u de zorg- en opvoedtaken verdeelt en/of het recht en de verplichting tot omgang vormgeeft
  • de manier waarop u elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen en over het vermogen van de minderjarige kinderen
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Wij hanteren daarbij het zorgmodel, dat is ontwikkeld door mr. Cees van Leuven, met wie wij bij MannaertsAppels intensief samenwerkten. Het zorgmodel biedt ondersteuning voor invulling van en structuur voor het ouderschap na (echt)scheiding.

 

 

 

Wij helpen u graag

Over Martine en Brigitte

"Verdiepen zich in de klant, gaan er voor en staan er voor."

''Vakmensen die weten waar het écht over gaat bij complexe...

Lees meer

Over Brigitte en Martine

"Ik voelde me gehoord, begrepen en gesteund"

''Ik heb mijn contact met Familierechtpraktijk Chin-A-Fat De Voort als...

Lees meer

Over Martine als mediator

"Martine heeft zich voor ons gezin ingezet, zonder de zakelijke belangen uit het oog te verliezen."

''Hoe Martine zich voor ons gezin heeft ingezet, zonder de zakelijke...

Lees meer

Over Martine als advocaat

"Scherp, alert, zeer doortastend en verbaal ontzettend sterk"

"Het besluit nemen om te scheiden is per definitie een...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat

"In dit soort situaties wil je het gevoel hebben dat je blindelings op je advocaat kunt vertrouwen."

''Ik vond het heel fijn dat Brigitte niet voorgeeft alleen...

Lees meer

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22