Mediation

Als mediator behartigen wij de belangen van beide (ex-)partners tegelijk. Er wordt aandacht gegeven aan de communicatie, het (ex-)partnerschap, het ouderschap en de juridisch en zakelijke oplossing op maat. Daarvoor is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de wettelijke regels en normen en ook een goed inzicht hebben in het psychologisch proces van scheiden: hoe verloopt dat bij scheidende mensen en wat gebeurt er bijvoorbeeld met kinderen in de diverse stadia van het proces?

Wij staan stil bij zowel de huidige relatie- en communicatiepatronen als de toekomstige verhouding tussen u als (ex-)partners en ouders. Zakelijke en juridische kwesties worden besproken en geregeld.Toekomstverwachtingen, standpunten, belangen en verschillen van mening zijn direct aan tafel bespreekbaar. Van belang is dat u als (ex) partners en ouders verder kunt.

In het mediationproces worden in de regel ook de kinderen betrokken. Als eerste door de ouders zelf en daarna door ons door naar de kinderen te luisteren. Wij hanteren daarbij het zorgmodel, dat als ''ouderschapsplan'' in de wet is gekomen. Het zorgmodel is ontwikkeld door mr. Cees van Leuven, met wie wij bij MannaertsAppels intensief samenwerkten. Het zorgmodel biedt ondersteuning en structuur voor invulling van het ouderschap na scheiding.

Als de mediation is afgerond met een getekende overeenkomst en een ouderschapsplan, dan dienen wij zelf (omdat wij ook advocaat zijn) voor u beide het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in. Dat onderscheidt ons van mediators die geen advocaat zijn. U heeft bij ons naast een mediator geen tweede persoon/advocaat nodig om de stukken te controleren en in te dienen bij de rechtbank. U hoeft niet zelf naar de rechtbank te gaan en de rechter doet snel uitspraak.

De praktijk wijst uit dat mediation meestal de beste, snelste en goedkoopste manier is om uit elkaar te gaan en er een langdurige oplossing op maat mogelijk is.

Wij verwijzen u naar de aanbevelingen van cliënten zodat u een indruk krijgt waar wij voor staan en onze werkwijze. Voor een voorbeeld waarbij wij als mediator beide (ex) partners tegelijk hebben bijgestaan klik hier.

Voorziene tijdsduur: een mediationtraject heeft gemiddeld 2 tot 6 gesprekken van circa twee uur per gesprek (relationeel/ouderschap, financieel: alimentatie, afwikkelen vermogen, pensioenen en tekenen convenant). Er vinden minder of meer gesprekken naar gelang de behoefte. Gesprekken vinden doorgaans met tussenperiodes van 2 weken plaats.

De kosten van de mediation worden op basis van een uurtarief met u afgesproken. Het kan zijn dat u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten waarbij de kosten van mediation (deels) worden vergoed. Wij zijn registermediator en ingeschreven bij de raad voor rechtsbijstand en kunnen voor u kosteloze rechtsbijstand, een zogenaamde toevoeging, aanvragen mits het inkomen en het vermogen onder een door de overheid bepaalde grens liggen. De overheid betaalt in dat geval een deel van de kosten en aan u wordt een eenmalige eigen bijdrage opgelegd van € 54 per persoon of € 107 per persoon (zie: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen)

Hieronder beschrijven wij een stappenplan, dat u een houvast kan geven bij het regelen van een (echt)scheiding.

Stap 1: Scheidingsmelding

Vaak is een scheiding een periode vol zorgen en onzekerheid. Een scheiding is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis is. Dat geldt voor u en voor uw kinderen. Als u na de scheidingsmelding met elkaar in gesprek blijft, dan kan dat later veel problemen voorkomen. Wij kunnen u helpen met de zakelijke kant, maar ook tijdens de emotionele fase. In deze fase krijgen het verloop van de relatie aandacht, de scheidingsmelding en de wijze waarop u met elkaar communiceert.

Stap 2: Gespecialiseerde hulp

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter en alleen advocaten mogen een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Bij mediation kiest u  voor de begeleiding van één advocaat-scheidingsmediator.

Stap 3: Persoonlijke gegevens

Om te kunnen scheiden heeft u allereerst de persoonlijke gegevens van u en uw partner en eventuele kinderen alsmede de BSN-nummers nodig. Noteer ook de gegevens van het huwelijk, zoals trouwdatum en -plaats. Kijk na of u een akte van de huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen. Is die akte er niet, dan bent u (normaal gesproken) getrouwd in gemeenschap van goederen.
Dit geldt ook voor ontbindingen van geregistreerde partnerschappen. De wet over de gemeenschap van goederen is per 1 januari 2018 veranderd. Over deze veranderingen kunnen wij u vanzelfsprekend informeren.

Bent u samenwonend, dan lopen wij met u uw samenlevingscontract na. Een gang naar de rechter is dan niet nodig.

Stap 4: Bezittingen en schulden

Wij kijken met u naar uw toekomstperspectief: krijg voor uzelf duidelijk hoe u uw leven (en dat van uw kinderen) in de toekomst wenst in te richten en wat daarvoor aan financiële middelen nodig is. De opties nemen wij aan de hand van de wettelijke maatstaven met u door. Wij informeren u natuurlijk over uw rechten en plichten, eventueel met behulp van derden (zoals een accountant of fiscalist).

Maak een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden van u en uw partner en verzamel de bewijsstukken hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het eigendomsbewijs van uw huis en de notariële hypotheekakte en aan andere financiële stukken, zoals als de jaarrekeningen van uw onderneming, kapitaalverzekeringen, lijfrentepolissen, beleggingen, bankafschriften (van spaar- en bankrekeningen) en de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren. Verder van belang zijn bijvoorbeeld de gegevens van motorvoertuig(en) en een inboedellijst. 


Stap 5: Alimentatie

Is er sprake van kinderalimentatie of partneralimentatie? Daarvoor is het belangrijk dat u bewijsstukken van het inkomen, zoals jaaropgaven, loonstroken, jaarrekeningen, aangiften -en aanslagen inkomstenbelasting en de vaste lasten, zoals woonlasten en ziektekosten van u en uw partner verzamelt. Dit is ook het moment om na te denken over de toekomstige woonplannen en de financiële gevolgen hiervan: wilt u een huis kopen of juist huren? Wilt u misschien uw partner uitkopen, zodat u de eigen woning op naam krijgt?


Stap 6: Pensioen

Een scheiding kan ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Om dat te kunnen bepalen, zijn bewijsstukken nodig van alle door u en uw partner opgebouwde pensioenaanspraken. Heeft u bij meer werkgevers gewerkt? Dan heeft u soms bij meer pensioenverzekeraars pensioen opgebouwd. Wat zijn uw pensioenvoorzieningen als directeur-grootaandeelhouder van een onderneming?

Stap 7: Ouderschapsplan

Aan de kinderen vertellen dat u gaat scheiden, is moeilijk en verdrietig. Breng deze moeilijke boodschap bij voorkeur samen met uw (ex-)partner. Voor een kind is het van groot belang om niet tussen de ouders in te komen staan. U en uw partner zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken. Dit ouderschapsplan wordt samen met het verzoekschrift tot scheiding bij de rechtbank ingediend. In dit plan legt u samen onder meer afspraken vast over:

  • de manier waarop u de zorg- en opvoedtaken verdeelt en/of het recht en de verplichting tot omgang vormgeeft
  • de manier waarop u elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen en over het vermogen van de minderjarige kinderen
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Wij hanteren daarbij het zorgmodel, dat is ontwikkeld door mr. Cees van Leuven, met wie wij bij MannaertsAppels intensief samenwerkten. Het zorgmodel biedt ondersteuning voor invulling van en structuur voor het ouderschap na (echt)scheiding.

In het mediationproces worden de kinderen ook door de mediator betrokken, als eerste door de ouders zelf en daarna door de mediator, die naar de kinderen kan luisteren.

 

Wij helpen u graag

Over Martine en Brigitte

"Verdiepen zich in de klant, gaan er voor en staan er voor."

''Vakmensen die weten waar het écht over gaat bij complexe...

Lees meer

Over Brigitte en Martine

"Ik voelde me gehoord, begrepen en gesteund"

''Ik heb mijn contact met Familierechtpraktijk Chin-A-Fat De Voort als...

Lees meer

Over Martine als mediator

"Martine heeft zich voor ons gezin ingezet, zonder de zakelijke belangen uit het oog te verliezen."

''Hoe Martine zich voor ons gezin heeft ingezet, zonder de zakelijke...

Lees meer

Over Martine als advocaat

"Scherp, alert, zeer doortastend en verbaal ontzettend sterk"

"Het besluit nemen om te scheiden is per definitie een...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat

"In dit soort situaties wil je het gevoel hebben dat je blindelings op je advocaat kunt vertrouwen."

''Ik vond het heel fijn dat Brigitte niet voorgeeft alleen...

Lees meer

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22