Mediation

Als mediator staan wij beide (ex-)partners tegelijk bij. Samen met uw (ex)partner maakt u afspraken onder begeleiding van één advocaat/mediator. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een convenant. Als de mediation is afgerond met een getekend convenant en ouderschapsplan dan dienen wij zelf als advocaat voor u beide het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in. Dat onderscheidt ons van mediators die geen advocaat zijn. U hoeft niet zelf naar de rechtbank te gaan en de rechter doet snel uitspraak. De praktijk wijst uit dat mediation meestal de beste, snelste en goedkoopste manier is om uit elkaar te gaan.

Dat u zich bij ons in vertrouwde handen voelt is voor ons het belangrijkste vertrekpunt. Daarvoor is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de wettelijke regels en normen en ook een goed inzicht hebben in het psychologisch proces van scheiden: hoe verloopt dat bij scheidende mensen en wat gebeurt er bijvoorbeeld met kinderen in de diverse stadia van het proces?

Toekomstverwachtingen, standpunten, belangen en verschillen van mening zijn direct aan tafel bespreekbaar. Zo bespaart u niet alleen tijd en kosten, maar kunt u ook sneller uw nieuwe leven weer oppakken. Met zo min mogelijk emotionele schade. Dat geldt helemaal als er kinderen zijn. Hoewel zij veel last kunnen hebben van een scheiding, is het mogelijk om via de inzichten die u al heeft en krijgt in mediation, eventuele schade te voorkomen. Zo kunt u na de echtscheiding de kinderen – samen met uw ex-partner – beter een veilige en stabiele jeugd bieden. Want al zijn jullie na de echtscheing geen partners meer, jullie blíjven ouders.

Wij staan allereerst stil bij zowel de huidige relatie- en communicatiepatronen als de toekomstige en nog vorm te geven verhouding tussen u als (ex-)partners. Verschillen in inzicht of conflicten worden besproken en krijgen een dusdanige plek zodat beide ex-partners in de toekomst met elkaar door één deur kunnen. Daarna worden de zakelijke en juridische kwesties geregeld.

In het mediationproces worden in de regel ook de kinderen betrokken. Als eerste door de ouders zelf en daarna door de mediator, die naar de kinderen luistert. Wij hanteren daarbij het zorgmodel, dat als ''ouderschapsplan'' in de wet is gekomen. Het zorgmodel is ontwikkeld door mr. Cees van Leuven, met wie wij bij MannaertsAppels intensief samenwerkten. Het zorgmodel biedt ondersteuning en structuur voor invulling van het ouderschap na scheiding.

Wij verwijzen u naar de aanbevelingen van cliënten zodat u een goede indruk krijgt waar wij voor staan en onze specifieke werkwijze. Voor een voorbeeld waarbij wij als mediator beide (ex) partners tegelijk hebben bijgestaan klik hier.

Hieronder beschrijven wij een stappenplan, dat u een houvast kan geven bij het regelen van een (echt)scheiding.

Stap 1: Scheidingsmelding

Vaak is een scheiding een periode vol zorgen en onzekerheid. Een scheiding is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis is. Dat geldt voor u en misschien nog wel meer voor uw kinderen. Als u na de scheidingsmelding met elkaar in gesprek blijft, dan voorkomt dat later veel problemen. Zoek daarbij zo snel mogelijk hulp. Wij kunnen u helpen met de zakelijke kant, maar ook tijdens de emotionele fase. In deze fase krijgen het verloop van de relatie aandacht, de scheidingsmelding en de wijze waarop u met elkaar communiceert. Vaak is het nodig om in de communicatie enige verbetering te brengen, zeker als het gaat om het ouderschap.

Stap 2: Gespecialiseerde hulp

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter en alleen advocaten mogen een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Bij mediation kiest u bij ons kantoor samen voor de begeleiding van één advocaat-scheidingsmediator. Wij kunnen u begeleiden als (overlegscheidings)advocaat of mediator of worden door de rechter als mediator of als deskundige benoemd.

Stap 3: Persoonlijke gegevens

Om te kunnen scheiden heeft u allereerst de persoonlijke gegevens van u en uw partner en eventuele kinderen alsmede de BSN-nummers nodig. Noteer ook de gegevens van het huwelijk, zoals trouwdatum en -plaats. Kijk na of u een akte van de huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen. Is die akte er niet, dan bent u (normaal gesproken) getrouwd in gemeenschap van goederen.
Dit geldt ook voor ontbindingen van geregistreerde partnerschappen. De wet over de gemeenschap van goederen is per 1 januari 2018 veranderd. Over deze veranderingen kunnen wij u vanzelfsprekend informeren.

Bent u samenwonend, dan lopen wij met u uw samenlevingscontract na. Een gang naar de rechter is dan niet nodig.

Stap 4: Bezittingen en schulden

Wij kijken met u naar uw levensperspectief: krijg voor uzelf duidelijk hoe u uw leven (en dat van uw kinderen) in de toekomst wenst in te richten en wat daarvoor aan financiële middelen nodig is. De opties nemen wij aan de hand van de wettelijke maatstaven met u door. Wij informeren u natuurlijk over uw rechten en plichten, eventueel met behulp van derden (zoals een accountant of fiscalist).

Maak een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden van u en uw partner en verzamel de bewijsstukken hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het eigendomsbewijs van uw huis en de notariële hypotheekakte en aan andere financiële stukken, zoals als de jaarrekeningen van uw onderneming, kapitaalverzekeringen, lijfrentepolissen, beleggingen, bankafschriften (van spaar- en bankrekeningen) en de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren. Verder van belang zijn bijvoorbeeld de gegevens van motorvoertuig(en) en een inboedellijst. 


Stap 5: Alimentatie

Is er sprake van kinderalimentatie of partneralimentatie? Daarvoor is het belangrijk dat u bewijsstukken van het inkomen, zoals jaaropgaven, loonstroken, jaarrekeningen, aangiften -en aanslagen inkomstenbelasting en de vaste lasten, zoals woonlasten en ziektekosten van u en uw partner verzamelt. Dit is ook het moment om na te denken over de toekomstige woonplannen en de financiële gevolgen hiervan: wilt u een huis kopen of juist huren? Wilt u misschien uw partner uitkopen, zodat u de eigen woning op naam krijgt?


Stap 6: Pensioen

Een scheiding kan ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Om dat te kunnen bepalen, zijn bewijsstukken nodig van alle door u en uw partner opgebouwde pensioenaanspraken. Heeft u bij meer werkgevers gewerkt? Dan heeft u soms bij meer pensioenverzekeraars pensioen opgebouwd. Wat zijn uw pensioenvoorzieningen als directeur-grootaandeelhouder van een onderneming?

Stap 7: Ouderschapsplan

Aan de kinderen vertellen dat u gaat scheiden, is vaak enorm moeilijk en verdrietig. Breng deze moeilijke boodschap bij voorkeur samen met uw (ex-)partner. Voor een kind is het van groot belang om niet tussen de ouders in te komen staan. Het is belangrijk en zelfs wettelijk verplicht om uw (met name oudere) kinderen te raadplegen in de scheiding. Het is belangrijk dat gesprekken hierover op een zorgvuldige manier met de kinderen worden gevoerd. Op die manier krijgen zij een passende rol in het proces. Het gaat dan vooral om afspraken waar zij direct zelf mee te maken krijgen. Dat betekent niet dat u als ouders verplicht bent om altijd hun voorkeur te volgen, maar wel dat u met uw kinderen praat en rekening met hen houdt. U en uw partner zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken. Dit ouderschapsplan wordt samen met het verzoekschrift tot scheiding bij de rechtbank ingediend. In dit plan legt u samen onder meer afspraken vast over:

  • de manier waarop u de zorg- en opvoedtaken verdeelt en/of het recht en de verplichting tot omgang vormgeeft
  • de manier waarop u elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen en over het vermogen van de minderjarige kinderen
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Wij hanteren daarbij het zorgmodel, dat is ontwikkeld door mr. Cees van Leuven, met wie wij bij MannaertsAppels intensief samenwerkten. Het zorgmodel biedt ondersteuning voor invulling van en structuur voor het ouderschap na (echt)scheiding.

In het mediationproces worden de kinderen ook door de mediator betrokken, als eerste door de ouders zelf en daarna door de mediator, die naar de kinderen kan luisteren.

 

Wij helpen u graag

Over Martine en Brigitte

"Verdiepen zich in de klant, gaan er voor en staan er voor."

''Vakmensen die weten waar het écht over gaat bij complexe...

Lees meer

Haar authenticiteit en integriteit hebben ons geraakt

"Haar authenticiteit en integriteit hebben ons geraakt"

''We kwamen bij Martine terecht via een vriendin die een...

Lees meer

Over Brigitte als mediator

"In een extreem heftige tijd is het heel fijn dat je een onpartijdig iemand hebt, die meedenkt"

''Ik ben heel dankbaar voor de manier waarop Brigitte ons...

Lees meer

Over Martine als advocaat

"Scherp, alert, zeer doortastend en verbaal ontzettend sterk"

"Het besluit nemen om te scheiden is per definitie een...

Lees meer

Over Brigitte als advocaat

"In dit soort situaties wil je het gevoel hebben dat je blindelings op je advocaat kunt vertrouwen."

''Ik vond het heel fijn dat Brigitte niet voorgeeft alleen...

Lees meer

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22