De invoering van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap

12 / 05 / 2016

Op dit moment hebben wij als hoofdstelsel de algehele gemeenschap van goederen. Van rechtswege ontstaat bij huwelijk tussen de echtgenoten een gemeenschap van goederen die alle goederen omvat aanwezig bij aanvang van het huwelijk en alle goederen die nadien worden verkregen. Schulden, ook die zijn ontstaan voor het huwelijk worden gemeenschappelijk. De aanstaande echtgenoten kunnen huwelijkse voorwaarden maken om te voorkomen dat zij in gemeenschap van goederen trouwen.

De belangrijkste wijzigingen van het wetsontwerp zijn: er ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen die niet het vermogen dat is verkregen voor het huwelijk omvat. De schulden van voor het huwelijk blijven in principe ook privé. De goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen zijn gemeenschappelijk. Alles wat voor en gedurende het huwelijk uit erfenis of gift is verkregen valt niet in de gemeenschap. De nieuwe wet geldt alleen voor huwelijken die na de inwerkingtreding van de wet zijn gesloten. Er zal naar nieuw recht sprake zijn van drie vermogens: het privévermogen van de ene echtgenoot, het privévermogen van de andere echtgenoot én het (afgescheiden) vermogen van de gemeenschap.

Wat is de nieuwe hoofdregel over de omvang van de beperkte gemeenschap én wat zijn de nieuwe uitzonderingen? Wat is de positie van de schuldeisers? Welke gevolgen zijn er indien één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft in de vorm van een BV, NV, eenmanszaak, maatschap of VOF?

Wij helpen u graag

Over Martine als advocaat

"De uiteindelijk gevonden oplossing is dan ook voor eenieder acceptabel"

Enige tijd geleden ontstond binnen de familie een naar conflict...

Lees meer

Over Martine als mediator

"We zullen allebei nog moeten wennen en groeien in onze nieuwe rol naar elkaar"

Hi Martine, Nogmaals dank voor alles wat je voor ons gedaan...

Lees meer

Over Martine als mediator

"Ik weet niet hoe ik het had moeten aanvliegen. Je kan tot ons doordringen en verzachten"

''Ik weet niet hoe ik het had moeten aanvliegen. Alles...

Lees meer

Over Brigitte als mediator

"Brigitte werkt niet alleen met haar verstand maar ook met haar hart"

''Brigitte luistert niet alleen met haar oren maar ook met...

Lees meer

Peer Reviewer over Martine

"De mediator straalt een professionele houding uit en heeft ook duidelijk plezier in haar vak"

''De mediator geeft blijk van zelfkennis en straalt niet alleen...

Lees meer

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22