Publicaties

Magazine Echt Scheiden

In dit magazine ''Echt Scheiden'' voor professionals een bijdrage van Brigitte Chin-A-Fat over de neutrale gezinsvertegenwoordiger. In de zoektocht naar oplossingen voor vechtscheidingen gaat zij in op de optie om 1 advocaat in te zetten die voor het hele gezin optreedt. Deze zogenaamde gezinsadvocaat of neutrale gezinsvertegenwoordiger zal de regie krijgen om een...

Lees meer

Challenges and changes in Dutch family law

SUMMARY Since the ‘’Divorce Challenge’’ in the Netherlands a lot of initiatives have been taken on a political level, from the judiciary and in practice, to improve the situation for children of separation. Experimental Legislation is on its way to enable the development of new court procedures. One of its ideas...

Lees meer

Naleving van omgang en pijlers onder de brug

In dit artikel worden de voornaamste conclusies besproken uit het rapport ''Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding'' dat de VU en de UU in opdracht van het WODC opstelden. Vervolgens worden deze gekoppeld aan recente ontwikkelingen in de praktijk, die onder andere zijn voortgekomen uit de Agenda voor Actie van het Platform...

Lees meer

Handboek Mediation

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen echtscheidingsmediation en mediation in het kader van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en omgang tussen gescheiden ouders en hun kind(eren). Aan beide vormen van mediation wordt in deze paragraaf aandacht besteed. 18.2.1 (Echt)scheiding In deze paragraaf wordt in het kader van mediation in familiegeschillen concreet...

Lees meer

Maatwerk of onbegonnen werk?

In zijn artikel 'De maatwerkbeslissing gezag; uitgekleed gezag of een geschikte pasvorm voor voortgezet gezamenlijk gezag.' (EB 2016/61) gaat Ivo Pieters in op de ontwikkeling in de jurisprudentie, waarin - kort samengevat - gezamenlijk gezag onder voorwaarden in stand wordt gelaten of toegekend. In deze bijdrage borduur ik kort voort...

Lees meer

Vijf jaar ouderschapsplan: de vechtscheiding voorbij?

In deze bijdrage wordt teruggeblikt op de periode rond de invoering van het verplichte ouderschapsplan. Auteur kijkt naar de initiatieven die toen al bestonden, welke initiatieven en onderzoeken daar sindsdien bij zijn gekomen en stelt de vraag centraal of de vechtscheiding over vijf jaar weer echtscheiding kan zijn. Zij concludeert...

Lees meer

Wij helpen u graag

Direct naar publicaties door

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22