Publicaties

Handboek Mediation

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen echtscheidingsmediation en mediation in het kader van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en omgang tussen gescheiden ouders en hun kind(eren). Aan beide vormen van mediation wordt in deze paragraaf aandacht besteed. 18.2.1 (Echt)scheiding In deze paragraaf wordt in het kader van mediation in familiegeschillen concreet...

Lees meer

Maatwerk of onbegonnen werk?

In zijn artikel 'De maatwerkbeslissing gezag; uitgekleed gezag of een geschikte pasvorm voor voortgezet gezamenlijk gezag.' (EB 2016/61) gaat Ivo Pieters in op de ontwikkeling in de jurisprudentie, waarin - kort samengevat - gezamenlijk gezag onder voorwaarden in stand wordt gelaten of toegekend. In deze bijdrage borduur ik kort voort...

Lees meer

Vijf jaar ouderschapsplan: de vechtscheiding voorbij?

In deze bijdrage wordt teruggeblikt op de periode rond de invoering van het verplichte ouderschapsplan. Auteur kijkt naar de initiatieven die toen al bestonden, welke initiatieven en onderzoeken daar sindsdien bij zijn gekomen en stelt de vraag centraal of de vechtscheiding over vijf jaar weer echtscheiding kan zijn. Zij concludeert...

Lees meer

Zware inspanningsverplichting voor de rechter in omgangszaken

In zijn uitspraak van 17 januari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:91, EB 2014/41) heeft de Hoge Raad expliciet bepaald dat op de rechter(lijke macht) een zware inspanningsverplichting rust om het wederzijdse recht op omgang tussen ouder en kind daadwerkelijk tot stand te laten komen.

Lees meer

Collaborative divorce: een toekomst in Nederland?

In deze bijdrage wordt teruggekeken op de ontwikkeling van het wetsvoorstel Luchtenveld en wordt vooruit geblikt naar de toekomst. Nu de buitengerechtelijke scheiding waarschijnlijk niet op korte termijn zal worden gerealiseerd en de scheidingsbemiddelaar nog niet degene zal zijn die buitengerechtelijke scheidingen zal begeleiden, wordt in dit artikel bezien of...

Lees meer

Scheiden:(ter)echter zonder rechter? Een onderzoek naar de meerwaarde van scheidingsbemiddeling (dissertatie)

Scheidingsbemiddeling is niet meer weg te denken uit de Nederlandse echtscheidingspraktijk. In een scheidingsbemiddeling is naast aandacht voor de juridische gevolgen tevens aandacht voor het psychologische proces van scheiden. In de literatuur en praktijk wordt aangenomen dat aan deze combinatie veel voordelen zijn verbonden. Deze meerwaarde van scheidingsbemiddeling staat op...

Lees meer

Wij helpen u graag

Direct naar publicaties door

Kennismaken?

Wilhelminastraat 7
4818 SB Breda
chinafat@chinafatdevoort.nl
devoort@chinafatdevoort.nl

076 - 523 19 22